Menu

lắp đặt giàn phơi

Từng bước lắp đặt giàn phơi thông minh

By at November 13, 2012 | 5:00 am | 0 Comment

Thông thường có 2 cách lắp thông dụng: lắp 2 thanh phơi song song & lắp 2 thanh phơi nối tiếp. A - Hướng dẫn lắp đặt giàn phơi thông minh: Bước 1:  tùy vào diện tích, vị trí cần lắp đặt để lưa chọn cách song hay nối tiếp. -           Cách lắp giàn phơi song song: 2 thanh phơi nằm song

Read more »

Tư vấn , ,